Ventilisane fasade

Ventilisane fasade imaju široku primenu u novogradnji, a arhitekte je sve više primenjuju u svojim projektnim rešenjima i predstavljaju vrstu ventilirajuće fasade koje su danas gotovo nezaobilazni način obloge kod poslovnih objekta. 

One su odličan izolator toplote jer imaju dodatan sloj zrako-propusnosti koji pruža izvrsnu izolaciju čime se stvara visok stepen uštede energije. Ventilirajuća fasada je pokrivač čitavom objektu, odnosno sloj termoizolacije koji postiže da temperatura zidova bude približna temperaturi vazduha unutrašnjih prostorija te se na takav način postiže kvalitet stambenog komfora u objektu.

Ventilisana fasada se sastoji od čelične potkonstrukcije, aluminijske nosive konstrukcije, termoizolacije između betonske i fasadne konstrukcije (kamena vuna za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju) te odgovarajućih obloga koje se vešaju o aluminijumsku nosivu konstrukciju (aluminijumski kasetni limovi, alubond ploče, kompozitne ploče HPL ploče, vlakno-cementne tj. fiber-cementne ploče, granitna keramika, termo paneli, staklo, kamen itd…).

Izbor je na Vama...