Reklama

Godinama istražujemo tržište i plasiramo nove proizvode za umetnike, dizajnere, scenografe, arhitekte, kreatore reklama i mnoge druge. Veliki spektar boja, formata, debljine i tipova materijala može da oslobodi veliki kreativni potencijal i inspiriše potragu za novim idejama. Tuplex nudi materijale koji se svakodnevno koriste u proizvodnji reklamnih panela, polica, znakova, izlagačkih štandova, dizajna enterijera i eksterijera. Veliki segment obuhvataju i materijali za digitalnu štampu.