Crna Gora

Tuplex - Podgorica

TUPLEX MATERIA d.o.o. - CRNA GORA

Zlate Raičević 9
81000, Podgorica
www.materia.co.me

tel/fax: +382 20 226 979;
mob:    +382 67 245 024

Radno vreme sa klijentima:
Ponedeljak-Petak 08:00-15:00h